Nové Fakty : Čierne Diery
Pridal potre dňa February 22 2010 12:28:17

Čierne diery majú veľmi zlé postavenie u človeka , predstavuje si ju ako nejakú hmotu , ktorá ho môže hockedy pohlťiť.Väčšinou vidíme že tieto objekty sú astronómom málo známe , ale v teoretickom zmysle sa o nich uvažuje ako o konečnom štádiu evolúcie.Tieto objekty sú opisované ako mysteriozné prepadlisko skazy a smrťi.
Podrobné novinky


Čierne diery zohrávajú obrovskú úlohu vo vesmíre.Nám ľudom je zaťiaľ známe iba približne 10% tajomstiev vesmíru , ostatných 90% nám bude veľkou neznámou ešťe veľmi dlho.

Čierne diery formujú každú jednu galaxiu , a podielajú sa aj na celkovom rozmiestnení hviezd v galaxii.Preto keby neexistovala čierna diera neexistovala by ani žiadna galaxia a tak je to aj naopak.


Darwinova galaktická terminológia

Darwinova galaktická terminológia je novovznikajúcov teóriu , ktorá obsahuje jeden nový poznatok a to : koevolúcia(spoluvývoj). 30 rokov sa teoreticky pohrávali z myšlienkou že vývoj a vznik čierných dier, galaxií i hviezdokopov nastáva vtom istom čase.Spomínať sa začal až koncom 20.storočia.Túto teóriu potvrdzujú aj pozorovania Hubbleovho teleskopu v posledných troch rokoch.Tieto pozorovania poskytli pevné informácie pre túto teóriu a dnes patrí medzi hlavné idey o ktoré sa opiera aj skúmanie vývoja čierných dier a formovania galaxií.Čoraz konkrétnejšia predstava o postupu vzniku galaxií zmenila náš pohľad na čierne diery a posunula ich do stredu vedeckého bádania.Predtým sme ich považovali za koniec evolúcie , ale teraz nadobúdame nové presvedčenie , že čierne diery zohrávajú dôležitú úlohu pri zrode nových galaxíí.

Táto teória sa týka hlavne toho , ako vznikli masívne galaxie počas prvej miliardy rokov po vzniku vesmíru.Je natoľko nová, že teoretici len pred niekoľkými týždňami dostali priamy dôkaz o tom, že galaxie sa vlastne formovali okolo prvotných čiernych dier!

Zdroje

Obrázky : Google Text : Mysteria